genealogia.mrog.org
Strona główna  •  Nawigacja  •  Wyszukiwarka  •  Oznaczenia graficzne  •  Formularz kontaktowy  •   •  Zasady korzystania

Akt małżeństwa Jana Kalinowskiego i Antoniny Zarembskiej

rodzaj zdarzeniaodpis
data sporządzenia odpisu w niedzielę 23 maja 2010 r.
8 lat, 10 miesięcy i 23 dni temu (na dzień 15.04.2019)
miejsceCzęstochowa, POL‑SL
Europa, Polska, województwo śląskie, Częstochowa
źródłoKsięga aktów stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Praszce z roku 1888
miejsce w źródle30/1888
instytucja przeglądająca źródłoArchiwum Państwowe w Częstochowie
treść odpisu
30 Strojec
Akt zawarcia małżeństwa sporządzono w miejscowości Praszka dwudziestego siódmego września/ósmego października, w tysiąc osiemset osiemdziesiątym ósmym roku o godzinie dziesiątej rano. Oświadczamy, że w obecności świadków Jana Zarembskiego, mającego lat trzydzieści pięć i Antoniego Krupy, mającego lat dwadzieścia osiem – rolników zamieszkałych we wsi Strojec, zawarto związek małżeński w obrządku religijnym między Janem Kalinowskim, właścicielem ziemskim stanu kawalerskiego, mającym trzydzieści dwa lata, urodzonym i zamieszkałym we wsi Strojec, synem Piotra i św. pamięci Franciszki z domu Krupa, po mężu Kalinowska, a Antoniną Zarembską, stanu panieńskiego, mającą trzydzieści dwa lata, pracującą i zamieszkałą we wsi Strojec, córka św. pamięci FranzaKatarzyny z domu Morawiak po mężu Zarembska. Zawarcie związku małżeńskiego poprzedziły zapowiedzi w miejscowym kościele parafialnym jedenastego/dwudziestego trzeciego, osiemnastego/trzydziestego i dwudziestego piątego września/siódmego października tego roku. Małżonkowie oświadczyli, że nie zawarli umowy małżeńskiej między sobą. Ślubu kościelnego udzielił im Ksiądz Kwiryn Kaszubowski, proboszcz parafii Praskiej. Niniejszy akt został odczytany (niepiśmiennym) nowożeńcom i świadkom i zapis został przez nas podpisany.
tłumaczenie 25.06.2010 »» 28.06.2010, Joanna Przyłucka Translarus
kogo lub czego dotyczy

x11
Identyfikator rekordu: MR05814
Ostatnie zmiany: 13.04.2019
Polityka prywatności:
  • data i czas — publiczne dla wszystkich
  • miejsce — publiczne dla wszystkich
  • nazwa — publiczne dla wszystkich
  • rekordy — publiczne dla wszystkich
  • właściwości — publiczne dla wszystkich
  • wyszukiwarki internetowe — nie
Zaproponuj zmiany
Stworzono w aplikacji JSFamilia