genealogia.mrog.org
Strona główna  •  Nawigacja  •  Wyszukiwarka  •  Oznaczenia graficzne  •  Formularz kontaktowy  •   •  Zasady korzystania

Akt małżeństwa Walentego Kalinowskiego i Rozalii Śmiałkowskiej

rodzaj zdarzeniaodpis
data sporządzenia odpisu w poniedziałek 17 maja 2010 r.
8 lat, 10 miesięcy i 29 dni temu (na dzień 15.04.2019)
miejsceCzęstochowa, POL‑SL
Europa, Polska, województwo śląskie, Częstochowa
źródłoKsięga urodzeń, małżeństw i zgonów parafii rzymskokatolickiej w Praszce z roku 1875
miejsce w źródle3/1875
instytucja przeglądająca źródłoArchiwum Państwowe w Częstochowie
treść odpisu
Akt zawarcia małżeństwa sporządzono w miejscowości Praszka dwunastego/dwudziestego czwartego stycznia tysiąc osiemset siedemdziesiątego piątego roku o godzinie trzeciej po południu. Oświadczamy, że w obecności świadków Józefa Kalinowskiego, mającego trzydzieści pięć lat i Ferdynanda Nyra (/), mającego pięćdziesiąt lat, szewców, mieszkających we mieście Praszka, zawarto związek małżeński w obrządku religijnym między Walentym Kalinowskim, stanu kawalerskiego, mającym dwadzieścia trzy lata, urodzonym w Strojcu, zamieszkałym w Praszce, synem rolników — Karola i świętej pamięci Zuzanny z domu Rasztar, po mężu Kalinowskiej, a Rozalią Śmiałkowską, stanu panieńskiego, mającą dwadzieścia trzy lata, urodzoną i zamieszkałą w Praszce, będącą córką szewców — Tomasza i świętej pamięci Józefy z domu Zielińskiej, po mężu Śmiałkowskiej. Zawarcie związku małżeńskiego poprzedziły zapowiedzi w miejscowym kościele parafialnym w Praszce dwudziestego drugiego grudnia/trzeciego stycznia, dwudziestego dziewiątego grudnia zeszłego roku i dziesiątego i piątego/siedemnastego stycznia tego roku. Małżonkowie oświadczyli, że nie wstąpili wcześniej z nikim w związek małżeński. Ślubu kościelnego udzielił im Ksiądz Kwiryn Kaszubowski, proboszcz parafii Praskiej. Niniejszy akt został odczytany (niepiśmiennym) nowożeńcom i świadkom i zapis został przez nas podpisany.
tłumaczenie 21.05.2010, Joanna Przyłucka Translarus
kogo lub czego dotyczy

x6
Identyfikator rekordu: MR05679
Ostatnie zmiany: 13.04.2019
Polityka prywatności:
  • rekordy — publiczne dla wszystkich
  • wyszukiwarki internetowe — nie
Zaproponuj zmiany
Stworzono w aplikacji JSFamilia