genealogia.mrog.org
Strona główna  •  Nawigacja  •  Wyszukiwarka  •  Oznaczenia graficzne  •  Formularz kontaktowy  •   •  Zasady korzystania

Akt urodzenia i chrztu Marianny Kalinowskiej

rodzaj zdarzeniaodpis
źródłoKsięga aktów stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Praszce z roku 1899
miejsce w źródle29/1899
treść odpisu
Strojec 29
Działo się w osadzie Praszka siedemnastego (dwudziestego dziewiątego) stycznia tysiąc osiemset dziewięćdziesiątego dziewiątego roku o godzinie pierwszej po południu. Stawił się osobiście Stanisław Kalinowski (Stanisław Kalinowski), lat czterdzieści pięć, rolnik zamieszkały w Strojcu, w obecności świadków: Franciszka Kalwak, lat trzydzieści i Marcina Pokorskiego, lat czterdzieści, obu rolników zamieszkałych w Strojcu i okazał nam dziecię płci żeńskiej oświadczając, że urodziło się ono w Strojcu dnia wczorajszego o godzinie dziewiątej wieczorem z prawowitej jego małżonki Zuzanny z domu Pokorska (Zuzanny z Pokorskich), lat czterdzieści. Dziecięciu temu na chrzcie świętym odbytym w dniu dzisiejszym nadano imię Marianna (Marianna), a rodzicami chrzestnymi jego byli Franciszek Kalinowski i Józefa Pokorska. Akt ten oświadczającemu i świadkom niepiśmiennym przeczytany, przez nas tylko podpisany. Ks. W. … utrzymujący akta stanu cywilnego
kogo lub czego dotyczy
Identyfikator rekordu: MR05276
Ostatnie zmiany: 13.04.2019
Polityka prywatności:
  • rekordy — publiczne dla wszystkich
  • właściwości — publiczne dla wszystkich
  • wyszukiwarki internetowe — nie
Zaproponuj zmiany
Stworzono w aplikacji JSFamilia