genealogia.mrog.org
Strona główna  •  Nawigacja  •  Wyszukiwarka  •  Oznaczenia graficzne  •  Formularz kontaktowy  •   •  Księga gości  •  Zasady korzystania

zajęcie {personalia zastrzeżone}

rodzaj zdarzeniazajęcie
pracujący{personalia zastrzeżone}

Źródło

Identyfikator rekordu: MR02836-MR04175
Ostatnie zmiany: 28.03.2009
Polityka prywatności:
  • data i czas — tylko dla rodziny
  • miejsce — tylko dla rodziny
  • rodzaj zajęcia — tylko dla rodziny
  • wyszukiwarki internetowe — nie
Zaproponuj zmiany
Stworzono w aplikacji JSFamilia