genealogia.mrog.org
Strona główna  •  Nawigacja  •  Wyszukiwarka  •  Oznaczenia graficzne  •  Formularz kontaktowy  •   •  Księga gości  •  Zasady korzystania

Indeks Represjonowanych: Apolonia Hofman

rodzaj zdarzeniaodpis
data sporządzenia odpisu w środę 23 stycznia 2008 r.
9 lat, 8 miesięcy i 14 dni temu (na dzień 07.10.2017)
źródłoIndeks Represjonowanych
miejsce w źródle<strike>http://www.indeks.karta.org.pl/pl/szczegoly.jsp?id=261308<;/strike> aktualnie: http://91.224.214.85/pl/szczegoly1.jsp?id=261308
treść odpisu
Dane osobowe
Nazwisko:     Hofman
Imię:     Apolonia
Imię ojca:     Ludwik
Data urodzenia:     1901
LP      Opis losów      Początek      Koniec      Kraj      Woj/Obłast      Pow.      Miej.
r      m      d      r      m      d
1.      Deportacja     1940                                     Ukraińska SRR      wołyński
2.      Zesłanie     1940      3      23                               Archangielska      Karpogorski      Siedierga
3.      Zwolnienie     1941      9      6                               Saratowska            Wolsk
4.      Repatriacja     1946

LP      opis źródła      sygnatura
1.     Archiwum CI USW Obwodu Archangielskiego, kartoteka ewidencyjna      AR-K
2.     Archiwum CI USW Obwodu Archangielskiego, zespół teczek personalnych osób deportowanych, symbol- numer teczki      AR-T- 4402
3.     Archiwum CI USW Obwodu Archangielskiego, księga obywateli polskich objętych amnestią z 1941 roku - pozycja      AM- 85983
4.     Alfabetyczna kartoteka ewidencyjna PUR osób repatriowanych do Polski od 1945 roku, Archiwum Akt Nowych - pozycja na liście PUR w miejscu rejestracji.      G
kogo lub czego dotyczy

Notatka

  • {#1} W 1940 r. rodzina Apolonii została wygnana przez sowieckich Rosjan na Syberię, w 1941 r. przerzucono ich nad Wołgę, a w 1942 r. do Kazachstanu. Do Polski wrócili w 1946 r., żywi (za wyjątkiem najmłodszej córki), choć wycieńczeni.
Identyfikator rekordu: MR01061-IR
Ostatnie zmiany: 25.01.2017
Polityka prywatności:
  • data i czas — publiczne dla wszystkich
  • rekordy — publiczne dla wszystkich
  • właściwości — publiczne dla wszystkich
  • wyszukiwarki internetowe — nie
Zaproponuj zmiany
Stworzono w aplikacji JSFamilia