genealogia.mrog.org
Strona główna  •  Nawigacja  •  Wyszukiwarka  •  Oznaczenia graficzne  •  Formularz kontaktowy  •   •  Zasady korzystania

mikrofilm FHL 715836 DGS 7999625 (akta stanu cywilnego parafii Praszka 1856-1865)
(FHL INTL Film 715836)

Akt małżeństwa Michała i Petroneli Kalinowskich
Akt urodzenia i chrztu Michała Kalinowskiego
Akt urodzenia i chrztu Józefa Baryły
Akt urodzenia i chrztu Franciszka Kalinowskiego
Akt zgonu Michała Kalinowskiego
Akt urodzenia i chrztu Józefa Kalinowskiego
Akt urodzenia i chrztu Marianny Kalinowskiej
Akt zgonu Marianny Kalinowskiej
Akt urodzenia i chrztu Julianny Kalinowskiej
Akt urodzenia i chrztu Petroneli Kalinowskiej
Akt zgonu Petroneli Kalinowskiej
Akt urodzenia i chrztu Petroneli Kalinowskiej
Akt urodzenia i chrztu Marianny Baryły
Akt urodzenia Małgorzaty Kokot
Akt urodzenia i chrztu Antoniny Baryły
Akt zgonu Aleksego Kalinowskiego
Akt urodzenia i chrztu Michała Kalinowskiego
Akt urodzenia i chrztu Katarzyny Kalinowskiej
Akt zgonu Katarzyny Kalinowskiej
Akt urodzenia i chrztu Katarzyny Kalinowskiej
Akt urodzenia i chrztu Julianny Kokot
Akt urodzenia i chrztu Antoniny Krupy
Akt małżeństwa Piotra Kokota i Józefy Wróblewskiej
Akt urodzenia Józefa Kokota
Akt małżeństwa Józefa Olejnika i Franciszki Krzemińskiej
Akt zgonu Małgorzaty Olejnikowej
Akt małżeństwa Wiktorii Lipczak
Akt urodzenia i chrztu Zuzanny Pokorskiej
Akt urodzenia i chrztu Franciszka Kalinowskiego
Akt zgonu Michała Kalinowskiego
Akt małżeństwa Józefa Hąbka i Marianny Kalinowskiej
Akt małżeństwa Franciszka Sieradzkiego i Agnieszki Krzemińskiej
Akt zgonu Feliksa Włodarskiego
Akt zgonu Wojciecha Hanasa
Akt małżeństwa Michała Dudka i Magdaleny Zagrodnik
Akt urodzenia i chrztu Petroneli Krupy
Akt małżeństwa Jana Kokota i Magdaleny Szczeciny
Akt małżeństwa Karola Kukuła i Józefy Zarębskiej
Akt zgonu Michała Lipczaka
Akt małżeństwa Wojciecha Stasiaka i Marianny Sasianki wdowy Lipczakowej
Akt zgonu Józefa Kalinowskiego
Akt zgonu Jana Kokota
Akt małżeństwa Jana Dudka i Marianny Morawiak
Akt urodzenia i chrztu Józefy Kogut
Akt urodzenia i chrztu Tekli Kogut
Akt urodzenia i chrztu Marianny Hanas
Akt małżeństwa Adama Jabłonki i Katarzyny Bartosiak
Akt urodzenia i chrztu Katarzyny Krupy
Akt urodzenia i chrztu Marcina Kowalczyka
Akt małżeństwa Franciszka Kukuła i Agnieszki Maślonej
Akt urodzenia i chrztu Wojciecha Kukuła
Akt urodzenia i chrztu Tomasza Kukuła
Akt urodzenia i chrztu Antoniego Zająca
Akt zgonu Katarzyny Kokot
Akt urodzenia Julianny Kokot
Akt urodzenia Jana Kokota
Akt małżeństwa Józefa Wróblewskiego i Elżbiety Pychyńskiej
Akt urodzenia i chrztu Walentego Bakalarczyka
Akt urodzenia i chrztu Katarzyny Bakalarczyk
Akt urodzenia i chrztu Katarzyny Bakalarczyk
Akt urodzenia i chrztu Marianny Ciosek
Akt małżeństwa Andrzeja Kalinowskiego i Józefy Morawiak
Akt małżeństwa Jakuba Korzeniowskiego i Magdaleny Kalinowskiej
Akt urodzenia i chrztu Jana Kalinowskiego
Akt zgonu Michała Korzeniowskiego
Akt urodzenia i chrztu Juliana Hąbka
Akt zgonu Marianny Hąbek
Akt małżeństwa Feliksa Pilaka i Józefy Kalinowskiej
Akt urodzenia i chrztu Katarzyny Pilak
Akt zgonu Petroneli Kalinowskiej
Akt małżeństwa Wincentego Hanasa i Pauliny Janiszewskiej
Akt zgonu Antoniego Lipczaka
Akt zgonu Tomasza Bakalarczyka
Akt małżeństwa Tomasza Dudka i Marianny wdowy Bakalarczykowej z Malaków
Akt małżeństwa Jana Kokota i Marianny Maryniak
Akt zgonu Magdaleny Kokot
Akt urodzenia i chrztu Marcina Kokota
Akt urodzenia i chrztu Antoniego Kokota
Akt małżeństwa Macieja Kokota i Marianny Kubik
Akt zgonu Katarzyny Kokot
Akt małżeństwa Ignacego Kukuła i Joanny Jaroń
Akt zgonu Józefy Kukuliny
Akt zgonu Józefa Kukuła
Akt urodzenia i chrztu Tomasza Kukuła
Akt zgonu Tomasza Kukuła
Akt małżeństwa Stanisława Lipczaka i Wiktorii Rakówny
Akt urodzenia i chrztu Marianny Lipczakówny
Akt zgonu Anny Kalinowskiej
Akt zgonu Józefy Malak
Akt zgonu Macieja Słabika
Akt urodzenia i chrztu Zofii Kokot
Akt małżeństwa Wojciecha Zarębskiego i Marianny Lipczak
Akt małżeństwa Grzegorza Malaka i Marianny Zagrodnik
Akt zgonu Katarzyny Bakalarczyk
Akt zgonu Marianny Hanas
Akt urodzenia i chrztu Antoniego Hanasa
Akt urodzenia i chrztu Tomasza Hanasa
Akt zgonu Tomasza Hanasa
Akt zgonu Piotra Słabika
Akt małżeństwa Szczęsnego Janasa i Marianny Krzemińskiej
Akt małżeństwa Urbana Jędrzejaka i Julianny Kowalczyk
Akt urodzenia i chrztu Jana Kowalczyka
Akt urodzenia i chrztu Tekli Kukulskiej
Akt urodzenia i chrztu Marianny Kukuł
Akt zgonu Józefa Kukuła
Akt małżeństwa Jakuba Morawiaka i Marianny Zelwert
Akt małżeństwa Wincentego Mariawiaka i Józefy Dzięcioł
Akt małżeństwa Błażeja Morawiaka i Petroneli Kałwak
Akt zgonu Błażeja Morawiaka
Akt zgonu Katarzyny Morawiak
Akt zgonu Piotra Zająca
Akt zgonu Małgorzaty Kokot
Akt urodzenia Marianny Kokot
Akt zgonu Jana Kukuła
Akt urodzenia i chrztu Antoniego Dudka
Akt zgonu Jadwigi Pietras
Akt urodzenia i chrztu Michała Kalinowskiego
Akt małżeństwa Jakuba Korzeniowskiego i Marianny Kokot
Akt urodzenia i chrztu Tomasza Bakalarczyka
Akt zgonu Tomasza Bakalarczyka
Akt zgonu Katarzyny Kokot
Akt zgonu Michała Kokota
Akt urodzenia i chrztu Zofii Kokot
Akt zgonu Mikołaja Kukuła
Akt urodzenia i chrztu Balbiny Kukulanki
Akt małżeństwa Jana Kukuła i Agnieszki Stykały
Akt zgonu Franciszki Słabik
Akt małżeństwa Antoniego Słabika i Józefy Krupy
Akt urodzenia i chrztu Jadwigi Hanas
Akt zgonu Franciszki Hanas
Akt zgonu Stanisława Hanasa
Akt zgonu Wojciecha Janasa
Akt małżeństwa Piotra Zagrodnika i Konstancji Kukuł
Akt urodzenia i chrztu Józefy Kukuł
Akt małżeństwa Józefa Morawiaka i Katarzyny Krupy
Akt zgonu Julianny Kokot
Akt małżeństwa Karola Lipczaka i Julianny Wieczorek
Akt zgonu Julianny Bakalarczyk
Akt urodzenia i chrztu Antoniny Bakalarczyk
Akt urodzenia i chrztu Michała Bakalarczyka
Akt zgonu Michała Bakalarczyka
Akt urodzenia i chrztu Kaźmierza Bakalarczyka
Akt urodzenia i chrztu Baltazara Dudka
Akt małżeństwa Antoniego Hanasa i Marianny Włodarskiej
Akt urodzenia i chrztu Michała Stykały
Akt urodzenia i chrztu Ludwika Kalinowskiego
Akt urodzenia i chrztu Andrzeja Bakalarczyka
Akt małżeństwa Marcina Bakalarczyka i Marianny Pokorskiej
Akt urodzenia i chrztu Teofili Kokot
Akt małżeństwa Jana Bakalarczyka i Marianny Morawiak
Akt zgonu Wincentego Korzeniewskiego
Akt urodzenia i chrztu Wojciecha Kukuła
Akt urodzenia i chrztu Józefa Kukuła
Akt małżeństwa Jana Zagrodnika i Katarzyny Bakalarczyk
Akt małżeństwa Jana Kokota i Julianny Włodarskiej
Akt urodzenia i chrztu Antoniny Kokot
Akt urodzenia i chrztu Piotra Słabika
Akt małżeństwa Franciszka Kukulskiego i Leonardy Zajączkowskiej
Akt urodzenia i chrztu Rocha Kukulskiego
Akt urodzenia i chrztu Michała Kukulskiego
Akt urodzenia i chrztu Marianny Kukuł
Akt urodzenia i chrztu Józefa Kukuła
Akt małżeństwa Franciszka Chłoda i Karoliny Morawiak
Akt zgonu Jana Morawiaka
Akt urodzenia Małgorzaty Kokot
Akt zgonu Petroneli Kukuł
Akt zgonu Julianny Hanas
Akt zgonu Tekli Kogut
Akt urodzenia i chrztu Tomasza Pilaka
Akt zgonu Marianny Przybyliny
Akt małżeństwa Wojciecha Wróbla i Petroneli Kalinowskiej
Akt małżeństwa Wojciecha Anasiaka i Barbary Głębianki
Akt urodzenia Szymona Materaca
Akt urodzenia i chrztu Piotra Szukały
Akt małżeństwa Antoniego Kuliberdy i Katarzyny Bakalarczyk Krupiny
Akt zgonu Kazimierza Olejnika
Akt małżeństwa Marcina Grzebieli i Julianny Materac
Akt małżeństwa Marcina Zagrodnika i Katarzyny Wróblewskiej
przechowywanie Family History Library
przechowywanie Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Praszce 1808-1870
Akt małżeństwa — Antoni Zagrodnik i Małgorzata Lipczak
Akt małżeństwa — Grzegorz Jończyk i Rozalia Krzemińska
Akt małżeństwa — Jakub Hąbek i Józefa Kokot
Akt małżeństwa — Jan Mielcarek i Petronela Myśliwiec
Akt małżeństwa — Jan Olejnik i Franciszka Morawiak
Akt małżeństwa — Karol Małyska i Marianna Lipczak
Akt małżeństwa — Maciej Konfederak i Franciszka Pietruszka
Akt małżeństwa — Walenty Rzepka i Julianna Przybyła
Akt małżeństwa — Wojciech Zarębski i Katarzyna Jaroń
Akt urodzenia i chrztu w opracowaniu
Akt urodzenia i chrztu — Antonina Kukuł
Akt urodzenia i chrztu — Franciszek Sieradzki
Akt urodzenia i chrztu — Franciszek Zagrodnik
Akt urodzenia i chrztu — Jadwiga Kukuł
Akt urodzenia i chrztu — Jakub Hąbek
Akt urodzenia i chrztu — Jan Kukuł
Akt urodzenia i chrztu — Jan Lipczak
Akt urodzenia i chrztu — Józefa Kukuł
Akt urodzenia i chrztu — Konstanty Kokot
Akt urodzenia i chrztu — Marcjanna Kukuł
Akt urodzenia i chrztu — Marianna Kukuł
Akt urodzenia i chrztu — Marianna Kukuł
Akt urodzenia i chrztu — Piotr Kukulski
Akt urodzenia i chrztu — Teofila Kokot
Akt zgonu — Antoni Kuliberda
Akt zgonu — Błażej Kościelny
Akt zgonu — Elżbieta Kokot
Akt zgonu — Franciszek Sieradzki
Akt zgonu — Jan Kukuł
Akt zgonu — Jan Lipczak
Akt zgonu — Józefa Kukuł
Akt zgonu — Józefa Sieradzka
Akt zgonu — Marianna Zarębska
Akt zgonu — Marianna Rzepka
Identyfikator rekordu: FHL-715836
Ostatnie zmiany: 15.04.2019
Polityka prywatności:
  • nazwa — publiczne dla wszystkich
  • właściwości — publiczne dla wszystkich
Zaproponuj zmiany
Stworzono w aplikacji JSFamilia