genealogia.mrog.org
Strona główna  •  Nawigacja  •  Wyszukiwarka  •  Oznaczenia graficzne  •  Formularz kontaktowy  •   •  Zasady korzystania

mikrofilm FHL 715835 DGS 7999605 (akta stanu cywilnego parafii Praszka 1853-1855)
(FHL INTL Film 715835)

Akt małżeństwa Jakuba Kokota i Barbary Janiszewskiej
Akt zgonu Salomei Baryły
Akt zgonu Łukasza Kalinowskiego
Akt małżeństwa Karola Soberki i Katarzyny Pawlak (sic!) wdowy Kalinowskiej
Akt urodzenia i chrztu Karoliny Kalinowskiej
Akt zgonu Karoliny Kalinowskiej
Akt urodzenia i chrztu Antoniego Kalinowskiego
Akt urodzenia i chrztu Józefy Kalinowskiej
Akt urodzenia i chrztu Józefy Baryły
Akt małżeństwa Antoniego Kowalczyka i Julianny Hanas
Akt urodzenia i chrztu Mikołaja Kukuła
Akt małżeństwa Szymona Zagrodnika i Katarzyny Pokorskiej
Akt urodzenia i chrztu Stanisława Kalinowskiego
Akt urodzenia i chrztu Jana Kalinowskiego
Akt zgonu Karola Słabika
Akt urodzenia i chrztu Franciszka Lipczaka
Akt urodzenia i chrztu Piotra Morawiaka
Akt urodzenia i chrztu Juliyanny Bakalarczyk
Akt małżeństwa Jakuba Pielaka i Agnieszki z Gorących
Akt urodzenia i chrztu Tomasza Lipczaka
Akt zgonu Rozalii Morawiak
Akt urodzenia i chrztu Franciszki Morawiak
Akt zgonu Franciszki Morawiak
Akt zgonu Karola Morawiaka
Akt urodzenia i chrztu Antoniego Słabika
Akt urodzenia i chrztu Marianny Kokot
Akt małżeństwa Stanisława Hanasa i Katarzyny Bartosiak
Akt zgonu Marianny Hanas
Akt małżeństwa Tomasza Morawiaka i Franciszki Słabik
Akt urodzenia i chrztu Wojciecha Janasa
Akt małżeństwa Józefa Kukuła i Marianny Lipczak
Akt urodzenia i chrztu Katarzyny Kukulskiej
Akt zgonu Katarzyny Kukulskiej
Akt urodzenia i chrztu Antoniego Kukulskiego
Akt urodzenia Wincentego Kokota
Akt zgonu Michała Bakalarczyka
Akt urodzenia i chrztu Maryanny Bakalarczyk
Akt urodzenia i chrztu Franciszki Hanas
Akt małżeństwa Jakuba Kokota i Zuzanny Rzepki
Akt zgonu Magdaleny Korzeniewskiej
Akt urodzenia i chrztu Antoniny Lipczak
Akt zgonu Barbary Kokot
Akt zgonu Feliksa Kukuła
Akt zgonu Piotra Kukuła (sic!)
Akt urodzenia i chrztu Tomasza Kokota
Akt zgonu Józefa Krzemińskiego
Akt zgonu Jana Krzemińskiego
Akt urodzenia Katarzyny Kokot
Akt małżeństwa Franciszka Słabika i Marianny Owczarek
Akt zgonu Antoniego Wolickiego
Akt zgonu Agnieszki Smerdy
Akt małżeństwa Piotra Smerdy i Julianna Wolnej
Akt urodzenia i chrztu Michała Korzeniowskiego
Akt urodzenia i chrztu Tomasza Włodarskiego
Akt zgonu Marianny Kowalczyk
Akt zgonu Rocha Myśliwca
Akt małżeństwa Jana Pokorskiego i Marianny Rzepki
Akt urodzenia i chrztu Marianny Borowik
Akt urodzenia i chrztu Rozalii Dziuby
Akt urodzenia i chrztu Antoniny Zarembskiej
Akt zgonu Mateusza Morawiaka
Akt zgonu Antoniego Borowika
Akt urodzenia i chrztu Jana Stykały
Akt urodzenia i chrztu Wilchelma Nalichowskiego
Akt małżeństwa Grzegorza Malaka i Józefy Kokot
Akt urodzenia i chrztu Kazimierza Pokorskiego
Akt małżeństwa Józefa Krupy i Franciszki Janiszewskiej
Akt zgonu Jadwigi Krupy
Akt zgonu Bartłomieja Materaca
Akt zgonu Ewy Kukulanki
Akt zgonu Jana Widery
Akt urodzenia i chrztu Piotra Zająca
przechowywanie Family History Library
przechowywanie Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Praszce 1808-1870
Akt małżeństwa Walentego Materaca i Julianny Krupy
Akt małżeństwa — Antoni Kowalczyk i Katarzyna Hąbek
Akt małżeństwa — Jan Kokot i Nepomucena Wróblewska
Akt urodzenia i chrztu — Antoni Kokot
Akt urodzenia i chrztu — Antoni Zarembski
Akt urodzenia i chrztu — Jakub Kukuł
Akt urodzenia i chrztu — Katarzyna Kukuł
Akt urodzenia i chrztu — Marianna Materac
Akt urodzenia i chrztu — Walenty Kukuł
Akt zgonu — Feliks Sieradzki
Akt zgonu — Franciszek Krupa
Akt zgonu — Jakub Kukuł
Akt zgonu — Jan Krupa
Akt zgonu — Marianna Krupa
Akt zgonu — Michał Krupa
Akt zgonu — Łucja Krupa
Identyfikator rekordu: FHL-715835
Ostatnie zmiany: 15.04.2019
Polityka prywatności:
  • nazwa — publiczne dla wszystkich
  • właściwości — publiczne dla wszystkich
Zaproponuj zmiany
Stworzono w aplikacji JSFamilia