genealogia.mrog.org
Strona główna  •  Nawigacja  •  Wyszukiwarka  •  Oznaczenia graficzne  •  Formularz kontaktowy  •   •  Zasady korzystania

mikrofilm FHL 715834 DGS 7999606 (akta stanu cywilnego parafii Praszka 1847-1852)
(FHL INTL Film 715834)

Akt urodzenia i chrztu Julianny Kalinowskiej
Akt zgonu Julianny Kalinowskiej
Akt zgonu Jana Kalinowskiego
Akt małżeństwa Karola Kalinowskiego i Zuzanny Rasztar
Akt urodzenia i chrztu Kacpra Kalinowskiego
Akt małżeństwa Marcina Kalinowskiego i Łucji Zając
Akt małżeństwa Antoniego Myśliwca i Marianny Kokot
Akt urodzenia i chrztu Franciszka Kalinowskiego
Akt urodzenia i chrztu Wawrzyńca Baryły
Akt zgonu Wawrzyńca Baryły
Akt urodzenia i chrztu Feliksa Baryły
Akt małżeństwa Jakuba Kokota i Barbary Słabik
Akt małżeństwa Filipa Borowika i Zofii Kokot
Akt zgonu Julianny Kokot
Akt małżeństwa Wojciecha Raka i Marianny Lipczak
Akt zgonu Kacpra Kalinowskiego
Akt urodzenia i chrztu Walentego Kalinowskiego
Akt małżeństwa Piotra Kalinowskiego i Franciszki Krupy
Akt zgonu Jadwigi Kalinowskiej
Akt małżeństwa Piotra Smerdy i Agnieszki Kalinowskiej
Akt małżeństwa Antoniego Hanasa i Julianny Krzakówny
Akt urodzenia i chrztu Marianny Lipczak
Akt urodzenia i chrztu Józefy Lipczak
Akt zgonu Małgorzaty Kokotowej
Akt zgonu Adama Kokota
Akt urodzenia i chrztu Michała Kokota
Akt urodzenia i chrztu Petroneli Kukulanki
Akt małżeństwa Franciszka Krupy i Katarzyny Bakalarczyk
Akt małżeństwa Józefa Nalichowskiego i Agnieszki Słabik
Akt urodzenia i chrztu Konstancji Zagrodnik
Akt zgonu Katarzyny Zagrodnik
Akt zgonu Marianny Hanas
Akt urodzenia i chrztu Andrzeja Kokota
Akt urodzenia i chrztu Marianny Morawiak
Akt urodzenia i chrztu Antoniego Morawiaka
Akt zgonu Jadwigi Zagrodnik
Akt małżeństwa Macieja Przybylaka i Marianny Hanas
Akt zgonu Tomasza Słabika
Akt zgonu Daniela Janasa
Akt urodzenia Michała Kokota
Akt zgonu Michała Kokota
Akt urodzenia Franciszka Kokota
Akt urodzenia i chrztu Macieja Bakalarczyka
Akt urodzenia i chrztu Michała Bakalarczyka
Akt zgonu Zofii Kalinowskiej
Akt zgonu Franciszka Słabika
Akt zgonu Elżbiety Kowalczyk (sic!)
Akt zgonu Franciszka Bakalarczyka
Akt urodzenia i chrztu Julianny Olejnik
Akt urodzenia i chrztu Piotra Olejnika
Akt urodzenia i chrztu Wiktorii Stykały
Akt zgonu Julianny Kokot
Akt zgonu Pawła Zagrodnika
Akt urodzenia i chrztu Wincentego Kalinowskiego
Akt zgonu Wincentego Kalinowskiego
Akt zgonu Karoliny Kalinowskiej
Akt zgonu Marianny Kalinowskiej
Akt zgonu Szymona Kalinowskiego
Akt urodzenia i chrztu Marianny Włodarskiej
Akt urodzenia i chrztu Antoniego Włodarskiego
Akt urodzenia i chrztu Jana Włodarskiego
Akt zgonu Barbary Hanas
Akt małżeństwa Karola Słabika i Julianny Hanas
Akt małżeństwa Antoniego Kowalczyka i Marianny Morawiak
Akt małżeństwa Feliksa Łuczaka i Julianna Wolnej
Akt zgonu Feliksa Łuczaka
Akt zgonu Marianny Lipczak
Akt zgonu Jana Kokota
Akt zgonu Katarzyny Kowalczyk
Akt urodzenia i chrztu Katarzyny Kalinowskiej
Akt zgonu Marianny Kaczmarek
Akt małżeństwa Mateusza Pilaka i Marianny Zagrodnik
Akt zgonu Pawła Maryniaka
Akt zgonu Jakuba Maryniaka
Akt urodzenia i chrztu Feliksa Maryniaka
Akt zgonu Feliksa Maryniaka
Akt urodzenia i chrztu Małgorzaty Kukulanki
Akt zgonu Franciszki Lipczakówny
Akt zgonu Karola Stykały
Akt zgonu Teresy Stykały
Akt małżeństwa Andrzeja Dudka i Wiktorii Olejnik
Akt zgonu Jana Barana
Akt małżeństwa Franciszka Kokota i Franciszki Olejnik
Akt zgonu Franciszki Baran
Akt urodzenia i chrztu Franciszki Stykały
Akt urodzenia i chrztu Marcina Stykały
Akt zgonu Wincentego Słabika
Akt zgonu Jana Słabika
Akt zgonu Antoniego Stykały
Akt urodzenia i chrztu Ewy Nalichowskiej
Akt małżeństwa Franciszka Wójcika i Barbary Tondel
Akt zgonu Petroneli Wójcik
Akt małżeństwa Jana Wojtonia i Petroneli Wójcik
Akt urodzenia i chrztu Wiktorii Wójcik
Akt zgonu Wiktorii Wójcik
Akt urodzenia i chrztu Michała Wojtonia
Akt urodzenia i chrztu Michała Wójcika
Akt małżeństwa Franciszka Włodarskiego i Petroneli Latusińskiej
Akt zgonu Ludwika Włodarskiego
Akt małżeństwa Jana Pokorskiego i Zofii Zagrodnik
Akt urodzenia i chrztu Wiktorii Czechowicz
Akt małżeństwa Antoniego Czechowicza i Łucji Kuli
Akt zgonu Ignacego Chrempińskiego
Akt małżeństwa Tomasza Mańkowskiego i Marianny Rzepki
Akt urodzenia i chrztu Jakuba Janasa
Akt małżeństwa Bartłomieja Materaca i Franciszki Janiszewskiej
Akt zgonu Jakuba Zagrodnika
Akt małżeństwa Tomasza Śmiałkowskiego i Józefy Zielińskiej
Akt zgonu Rozalii Krupiny
Akt urodzenia i chrztu Karola Kowalczyka
Akt zgonu Jadwigi Słabik
Akt zgonu Karoliny Kowalczyk
Akt zgonu Antoniego Janasa
Akt zgonu nieżywej córki Piotra Kukulskiego
Akt urodzenia i chrztu Jędrzeja Kukulskiego
Akt małżeństwa Jana Widery i Agnieszki Maślonej
Akt urodzenia i chrztu Petroneli Zając
Akt urodzenia i chrztu Katarzyny Rasztar
Akt urodzenia i chrztu Marianny Bakalarczyk
Akt urodzenia i chrztu Wincentego Tobisa
Akt zgonu Zuzanny Bakalarczyk
Akt urodzenia Jana Kokota
Akt zgonu Wojciecha Bakalarczyka
Akt urodzenia Józefy Krzemieńskiej
Akt zgonu Marianny Włodarskiej
Akt urodzenia i chrztu Antoniego Borowika
Akt urodzenia i chrztu Franciszki Lipczak
Akt zgonu Piotra Kokota
Akt urodzenia i chrztu Józefy Kokot
Akt zgonu Walentego Baryły
Akt małżeństwa Ignacego Kudelskiego i Zuzanny Pilawki
przechowywanie Family History Library
przechowywanie Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Praszce 1808-1870
Akt małżeństwa — Błażej Kościelny i Franciszka Morawiak
Akt małżeństwa — Franciszek Pychyński i Julianna Kokot
Akt małżeństwa — Grzegorz Kuliberda i Łucja Krupa
Akt małżeństwa — Jakub Konfederak i Józefa Piechura
Akt małżeństwa — Józef Kukuł i Katarzyna Strzelecka
Akt małżeństwa — Kazimierz Sukała i Agnieszka Gancarek
Akt małżeństwa — Tomasz Rasztar i Marianna Olejnik
Akt urodzenia i chrztu — Elżbieta Hanas
Akt urodzenia i chrztu — Franciszek Myśliwiec
Akt urodzenia i chrztu — Jakub Hanas
Akt urodzenia i chrztu — Jan Kukuł
Akt urodzenia i chrztu — Jan Zarembski
Akt urodzenia i chrztu — Józefa Hanas
Akt urodzenia i chrztu — Marianna Materac
Akt urodzenia i chrztu — Małgorzata Lipczak
Akt urodzenia i chrztu — Tomasz Hanas
Akt urodzenia i chrztu — Tomasz Lipczak
Akt urodzenia i chrztu — Wawrzyniec Lipczak
Akt urodzenia i chrztu — Wincenty Krzemiński
Akt urodzenia i chrztu — Wojciech Kukuł
Akt urodzenia i chrztu — martwe urodzenie
Akt urodzenia i chrztu — martwe urodzenie
Akt zgonu w opracowaniu
Akt zgonu w opracowaniu
Akt zgonu w opracowaniu
Akt zgonu w opracowaniu
Akt zgonu w opracowaniu
Akt zgonu — Elżbieta Krzemińska
Akt zgonu — Gertruda Konfederak
Akt zgonu — Jakub Kowalczyk-Krupa
Akt zgonu — Jan Olczyk
Akt zgonu — Józefa Lipczak
Akt zgonu — Katarzyna Kuliberda
Akt zgonu — Kazimierz Kokot
Akt zgonu — Marianna Kuliberda
Akt zgonu — Marianna Zarembska
Akt zgonu — Tomasz Lipczak
Identyfikator rekordu: FHL-715834
Ostatnie zmiany: 15.04.2019
Polityka prywatności:
  • nazwa — publiczne dla wszystkich
  • właściwości — publiczne dla wszystkich
Zaproponuj zmiany
Stworzono w aplikacji JSFamilia