genealogia.mrog.org
Strona główna  •  Nawigacja  •  Wyszukiwarka  •  Oznaczenia graficzne  •  Formularz kontaktowy  •   •  Zasady korzystania

Wiek w chwili narodzin dziecka (Duda)

Zuzanna Duda z domu Korzeniowska miała18 latgdy urodziła syna (Łukasz Duda)
Julianna Dudek z domu Brodna miała20 latgdy urodziła syna (Kazimierz Dudek)
Zuzanna Duda z domu Korzeniowska miała21 latgdy urodziła córkę (Jadwiga Duda)
Apolonia Hofman z domu Kalinowska miała21 latgdy urodziła syna (Jan Hofman)
Marianna Stykała z domu Bakalarczyk miała21 latgdy urodziła córkę (Julianna Stykała)
Weronika „Walentyna” Pietras z domu Kalinowska miała21 latgdy urodziła córkę (Krystyna Pychyńska z domu Pietras)
Julianna Dudek z domu Brodna miała23 latagdy urodziła syna (Piotr Dudek)
Józefa Janas z domu Szczykała miała23 latagdy urodziła syna (Stanisław Janas)
Marianna „Maria” Bakalarczyk z domu Kalinowska miała23 latagdy urodziła syna (Zygmunt Bakalarczyk)
Franciszek Duda miał23 latagdy urodziła mu się córka (Agnieszka Dudek)
Apolonia Hofman z domu Kalinowska miała23 latagdy urodziła córkę (Eugenia Walenczak z domu Hofman)
Julianna Kokot z domu Morawiak miała23 latagdy urodziła córkę (Petronela Kalinowska z domu Kokot)
Petronela Kalinowska z domu Kokot miała23 latagdy urodziła syna (Michał Kalinowski)
Marianna Kalinowska z domu Pszenica miała24 latagdy urodziła córkę (Helena Kalinowska)
Franciszek Janas miał24 latagdy urodził mu się syn (Stanisław Janas)
Weronika Janas z domu Kalinowska miała24 latagdy urodziła córkę (Maria Kurpiel z domu Janas)
Jakub Kokot miał24 latagdy urodziła mu się córka (Petronela Kalinowska z domu Kokot)
Adam Hofman miał24 latagdy urodził mu się syn (Jan Hofman)
Ludwik Kalinowski miał25 latgdy urodziła mu się córka (Michalina Krzemińska z domu Kalinowska)
Ludwika Kalinowska z domu Baryła miała25 latgdy urodziła córkę (Marianna „Maria” Bakalarczyk z domu Kalinowska)
Julianna Kokot z domu Morawiak miała25 latgdy urodziła syna (Piotr Kokot)
Helena Kalinowska z domu Barasińska miała25 latgdy urodziła syna (Jerzy Kalinowski)
Michał Dudek miał25 latgdy urodził mu się syn (Antoni Dudek)
Małgorzata Olejnik z domu Kokot miała25 latgdy urodziła syna (Piotr Olejnik)
Maria Kurpiel z domu Janas miała25 latgdy urodziła córkę (Elżbieta Kurpiel)
Stanisław Bakalarczyk miał25 latgdy urodził mu się syn (Zygmunt Bakalarczyk)
Wojciech Dudek miał25 latgdy urodził mu się syn (Kazimierz Dudek)
Jakub Kokot miał25 latgdy urodził mu się syn (Piotr Kokot)
Józef Kalinowski miał26 latgdy urodziła mu się córka (Helena Kalinowska)
Piotr Baryła miał26 latgdy urodziła mu się córka (Ludwika Kalinowska z domu Baryła)
Łucja Kokot z domu Dudek miała26 latgdy urodziła syna (Szczepan Kokot)
Józef Pietras miał26 latgdy urodziła mu się córka (Krystyna Pychyńska z domu Pietras)
Adam Hofman miał26 latgdy urodziła mu się córka (Eugenia Walenczak z domu Hofman)
Apolonia Hofman z domu Kalinowska miała26 latgdy urodziła syna (Tadeusz Hofman)
Adam Stefan Kokot miał27 latgdy urodził mu się syn (Szczepan Kokot)
Agnieszka Kalinowska z domu Olejnik miała27 latgdy urodziła córkę (Michalina Krzemińska z domu Kalinowska)
Marianna Kalinowska z domu Pszenica miała27 latgdy urodziła córkę (Łucja Krzemińska z domu Kalinowska)
Jan Dudek miał27 latgdy urodził mu się syn (Łukasz Duda)
Łukasz Duda miał27 latgdy urodziła mu się córka (Marianna Duda)
Ludwik Kalinowski miał26 latgdy urodziła mu się córka (Marianna „Maria” Bakalarczyk z domu Kalinowska)
Ludwika Kalinowska z domu Baryła miała27 latgdy urodziła córkę (Michalina Kalinowska)
Aleksandra Dudek z domu Baryła miała27 latgdy urodziła córkę (Stanisława Janicka z domu Dudek)
Małgorzata Olejnik z domu Kokot miała27 latgdy urodziła córkę (Julianna Baryła z domu Olejnik)
Józef Olejnik miał27 latgdy urodził mu się syn (Piotr Olejnik)
Petronela Kalinowska z domu Kokot miała28 latgdy urodziła córkę (Marianna Pilak z domu Kalinowska)
Kazimiera Kalinowska z domu Rodak miała28 latgdy urodziła córkę (Elżbieta Barbara Kalinowska)
Stanisława Janicka z domu Dudek miała28 latgdy urodziła córkę (Marianna Wicher z domu Janicka)
Julianna Kokot z domu Morawiak miała28 latgdy urodziła córkę (Katarzyna Kokot)
Stanisław Janas miał28 latgdy urodziła mu się córka (Maria Kurpiel z domu Janas)
Marianna Kalinowska z domu Pszenica miała29 latgdy urodziła syna (Edward Kalinowski)
Antoni Dudek miał29 latgdy urodził mu się syn (Karol Dudek)
Józef Kalinowski miał29 latgdy urodziła mu się córka (Łucja Krzemińska z domu Kalinowska)
Michał Kalinowski miał29 latgdy urodził mu się syn (Michał Kalinowski)
Ludwik Kalinowski miał29 latgdy urodziła mu się córka (Michalina Kalinowska)
Aleksandra Dudek z domu Baryła miała29 latgdy urodziła córkę (Władysława Grzebiela z domu Dudek)
Michał Dudek miał29 latgdy urodził mu się syn (Baltazar Dudek)
Stanisław Juliusz Kalinowski miał29 latgdy urodziła mu się córka (Elżbieta Barbara Kalinowska)
Jakub Kokot miał29 latgdy urodziła mu się córka (Katarzyna Kokot)
Wojciech Dudek miał29 latgdy urodził mu się syn (Piotr Dudek)
Ludwika Kalinowska z domu Baryła miała29 latgdy urodziła córkę (Apolonia Hofman z domu Kalinowska)
Adam Hofman miał29 latgdy urodził mu się syn (Tadeusz Hofman)
Jan Dudek miał30 latgdy urodziła mu się córka (Jadwiga Duda)
Marianna „Maria” Bakalarczyk z domu Kalinowska miała30 latgdy urodziła syna (Jan Bakalarczyk)
Kazimiera Kalinowska z domu Rodak miała30 latgdy urodziła córkę (Grażyna Róg z domu Kalinowska)
Józef Olejnik miał30 latgdy urodziła mu się córka (Julianna Baryła z domu Olejnik)
Petronela Kalinowska z domu Kokot miała30 latgdy urodziła syna (Ludwik Kalinowski)
Wawrzyniec Kalinowski miał31 latgdy urodził mu się syn (Jan Kalinowski)
Józef Kalinowski miał31 latgdy urodził mu się syn (Edward Kalinowski)
Stanisław Juliusz Kalinowski miał31 latgdy urodziła mu się córka (Grażyna Róg z domu Kalinowska)
Ludwik Kalinowski miał31 latgdy urodziła mu się córka (Apolonia Hofman z domu Kalinowska)
Łucja Kokot z domu Dudek miała31 latgdy urodziła syna (Jakub Kokot)
Józef Janicki miał31 latgdy urodziła mu się córka (Marianna Wicher z domu Janicka)
Ludwika Kalinowska z domu Baryła miała31 latgdy urodziła syna (Ignacy Kalinowski)
Stanisław Bakalarczyk miał32 latagdy urodził mu się syn (Jan Bakalarczyk)
Piotr Baryła miał32 latagdy urodziła mu się córka (Aleksandra Dudek z domu Baryła)
Wojciech Dudek miał32 latagdy urodził mu się syn (Andrzej Dudek)
Michał Dudek miał32 latagdy urodził mu się syn (Wawrzyniec Dudek)
Jan Kalinowski miał32 latagdy urodził mu się syn (Jerzy Kalinowski)
Adam Stefan Kokot miał33 latagdy urodził mu się syn (Jakub Kokot)
Ludwik Kalinowski miał33 latagdy urodził mu się syn (Józef Kalinowski)
Petronela Kalinowska z domu Kokot miała33 latagdy urodziła syna (Adam Kalinowski)
Michał Kalinowski miał33 latagdy urodziła mu się córka (Marianna Pilak z domu Kalinowska)
Marianna Stykała z domu Bakalarczyk miała33 latagdy urodziła córkę (Józefa Janas z domu Szczykała)
Ludwik Kalinowski miał33 latagdy urodził mu się syn (Ignacy Kalinowski)
Aleksandra Dudek z domu Baryła miała34 latagdy urodziła syna (Józef Dudek)
Kazimierz Bakalarczyk miał34 latagdy urodziła mu się córka (Marianna Stykała z domu Bakalarczyk)
Małgorzata Olejnik z domu Kokot miała34 latagdy urodziła córkę (Agnieszka Kalinowska z domu Olejnik)
Wojciech Dudek miał34 latagdy urodził mu się syn (Michał Dudek)
Agnieszka Kalinowska z domu Olejnik miała35 latgdy urodziła syna (Józef Kalinowski)
Łucja Kokot z domu Dudek miała35 latgdy urodziła syna (Maciej Kokot)
Ludwika Kalinowska z domu Baryła miała35 latgdy urodziła córkę (Weronika „Walentyna” Pietras z domu Kalinowska)
Petronela Kalinowska z domu Kokot miała35 latgdy urodziła córkę (Katarzyna Kalinowska)
Michał Kalinowski miał35 latgdy urodził mu się syn (Ludwik Kalinowski)
Adam Stefan Kokot miał36 latgdy urodził mu się syn (Maciej Kokot)
Grażyna Róg z domu Kalinowska miała36 latgdy urodziła syna (Maciej Róg)
Jakub Kokot miał36 latgdy urodził mu się syn (Michał Kokot)
Kazimierz Bakalarczyk miał36 latgdy urodził mu się syn (Michał Bakalarczyk)
Wojciech Dudek miał36 latgdy urodził mu się syn (Jan Dudek)
Ludwika Knaga z domu Kalinowska miała36 latgdy urodziła syna (Stanisław Knaga)
Józef Olejnik miał37 latgdy urodziła mu się córka (Agnieszka Kalinowska z domu Olejnik)
Ludwika Kalinowska z domu Baryła miała37 latgdy urodziła syna (Jan Kalinowski)
Ludwik Kalinowski miał37 latgdy urodziła mu się córka (Weronika „Walentyna” Pietras z domu Kalinowska)
Michał Kalinowski miał38 latgdy urodził mu się syn (Adam Kalinowski)
Wojciech Dudek miał38 latgdy urodziła mu się córka (Marianna Dudek)
Wawrzyniec Dudek miał38 latgdy urodziła mu się córka (Stanisława Janicka z domu Dudek)
Ludwik Kalinowski miał38 latgdy urodziła mu się córka (Ludwika Knaga z domu Kalinowska)
Antoni Dudek miał39 latgdy urodziła mu się córka (Marianna Dudek)
Apolonia Hofman z domu Kalinowska miała39 latgdy urodziła córkę (Maria Hofman)
Petronela Kalinowska z domu Kokot miała39 latgdy urodziła syna (Wawrzyniec Kalinowski)
Łucja Kokot z domu Dudek miała39 latgdy urodziła córkę (Łucja Kokot)
Ludwik Kalinowski miał39 latgdy urodził mu się syn (Jan Kalinowski)
Ludwika Kalinowska z domu Baryła miała39 latgdy urodziła córkę (Weronika Janas z domu Kalinowska)
Barbara Janiszewska miała39 latgdy urodziła syna (Michał Kokot)
Adam Stefan Kokot miał40 latgdy urodziła mu się córka (Łucja Kokot)
Władysław Kurpiel miał40 latgdy urodziła mu się córka (Elżbieta Kurpiel)
Michał Kalinowski miał40 latgdy urodziła mu się córka (Katarzyna Kalinowska)
Agnieszka Kalinowska z domu Olejnik miała40 latgdy urodziła córkę (Ludwika Knaga z domu Kalinowska)
Wawrzyniec Dudek miał40 latgdy urodziła mu się córka (Władysława Grzebiela z domu Dudek)
Łucja Kokot z domu Dudek miała40 latgdy urodziła córkę (Małgorzata Olejnik z domu Kokot)
Ludwik Kalinowski miał41 latgdy urodziła mu się córka (Weronika Janas z domu Kalinowska)
Jakub Kokot miał41 latgdy urodziła mu się córka (Zofia Kokot)
Adam Stefan Kokot miał42 latagdy urodziła mu się córka (Małgorzata Olejnik z domu Kokot)
Adam Hofman miał42 latagdy urodziła mu się córka (Maria Hofman)
Kazimierz Bakalarczyk miał42 latagdy urodził mu się syn (Michał Bakalarczyk)
Antoni Dudek miał43 latagdy urodził mu się syn (Jan Dudek)
Jakub Kokot miał43 latagdy urodziła mu się córka (Julianna Kokot)
Michał Kalinowski miał44 latagdy urodził mu się syn (Wawrzyniec Kalinowski)
Ludwika Kalinowska z domu Baryła miała44 latagdy urodziła syna (Stanisław Juliusz Kalinowski)
Kazimierz Bakalarczyk miał44 latagdy urodził mu się syn (Walenty Bakalarczyk)
Jakub Kokot miał45 latgdy urodziła mu się córka (Tekla Kokot)
Wawrzyniec Dudek miał46 latgdy urodził mu się syn (Józef Dudek)
Antoni Dudek miał46 latgdy urodził mu się syn (Franciszek Dudek)
Ludwik Kalinowski miał46 latgdy urodził mu się syn (Stanisław Juliusz Kalinowski)
Jan Dudek miał47 latgdy urodził mu się syn (Paweł Dudek)
Jakub Kokot miał47 latgdy urodziła mu się córka (Tekla Kokot)
Jan Dudek miał49 latgdy urodziła mu się córka (Marianna Dudek)
Jakub Kokot miał49 latgdy urodził mu się syn (Antoni Kokot)
Jakub Kokot miał51 latgdy urodził mu się syn (Franciszek Kokot)
Jan Dudek miał52 latagdy urodził mu się syn (Michał Duda)
Jakub Kokot miał53 latagdy urodziła mu się córka (Małgorzata Kokot)
Znaleziono 140 narodzin dziecka, dla których można było ustalić wiek rodzica w takiej chwili (znana data narodzin osoby i jej dzieci). Średnia wieku rodzenia dzieci u mężczyzn wynosi 35 lat, zaś u kobiet 29 lat.
Stworzono w aplikacji JSFamilia